นี่คือเรื่องของความพอใจที่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าราคา

นํ้าอัดลมตามรานกาแฟทั่วๆไปราคาขวดละ ๔ บาทเท่านั้นครับ
แต่พอเข้าไปอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่ง นาอดลมยี่ห้อเดียวก1นนั่นเอง ใส่นาแข็งสัก ๒-๓ ก้อน ขายได้ราคาแก้วละ ๖๐ บาท แว่นตา
นํ้าส้มคั้นใส่แก้วธรรมดาแก้วหนึ่ง ๘ บาท แต่ถ้าเขาไปขาย ในคอฟฟืชอพใส่แก้วทรงสูงสวยๆ แล้วฝานส้มบางๆ ชิ้นหนึ่งวางไว้ ที่ปากแก้ว ก็จะขายได้ถึงแก้วละ ๓๕ บาท
คนจำนวนมากก็พอใจที่จะดื่มนั้าอัดลมแก้วละ ๖๐ บาท ดื่ม นํ้าส้มคั้นแก้วละ ๓๕บาท ทั้งๆ ที่รู้ว่าจริงๆ แล้วด้นทุนเพียงนิดเดียว
นี่คือเรื่องของความพอใจที่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าราคา
นักธุรกิจที่เก่ง รู้จักธรรมชาติจุดนี้ของคน จึงสามารถสร้าง ความพอใจให้กับลูกค้าด้วยการตกแต่งหน้าตาสินค้าเสียใหม่ สร้าง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ดี ทำให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิ ทำให้ลูกค้ารู้สึก เหมือนคนที่ได้ร้บบริการดีที่สุด ทำเช่นนี้ได้ราคาสินค้าก็จะกลาย เป็นความสำคัญอันด้บรองลงไป
จะทำความพอใจให้เกิดขึ้นได้ ก็ด้องสนใจว่า นอกเหนือจาก หน้าตา หีบห่อสินค้าแล้ว พนักงานขายและบริการก็มีบทบาทสำคัญมาก หน้าตาสินค้าจะดีขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าพนักงานขายแสดงอาการ หน้าบูด ไม่พูดไม่จา อารมณ์ไม่ดี จูจี้ขึ้ม่น เหล่านี้ต่อลูกค้า ก็อย่า หวังว่าจะสรางความพอใจให้แก่ลูกค้าได้ แว่นตากันแดด
เพราะอาการเหล่านี้คือการไล่ลูกค้าให้ออกจากร้านไปโดยเร็วนั่นเอง
ชายผู้หนึ่งได้รับการสงสอนว่า เขายิ่งทำงานหนักมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งรํ่ารวยมากขึ้นเท่านั้น
งานหนักที่ชายผู้นั้นรับรู้ก็คือการขุดดิน จากคำสอนนั้น ชาย คนนี้ก็เริ่มขุด ขุด และขุด แล้วเขาก็ไม่รู้จักรวยขึ้นมาสักทีหนึ่ง สิ่งที่ได้ คืออาการปวดหลังของเขา
เขาทำงานหนักครับ ซึ่งเป็นงานหนักที่ไร้จุดมุ่งหมาย
มีคนเป็นอันมากที่สักแต่ทำงาน ทำงานและทำงาน ทั้งหนัก ทั้งเหนื่อย ทั้งต้องอดทน แต่แล้วก็ยังยํ่าแย่ ไม่ได้ผลอะไรงอกเงยขึ้นมา ให้ตนเองได้ภาคภูมิใจ
จุดสำคัญอยู่ตรงงานนั้นมีจุดมุ่งหมายอะไร งานบางอย่างทำ แล้วสูญเปล่า หรือไดไม่คุ้มเสีย ก็ไม่ควรต้องเสียเวลากับมัน
บริษัทหนึ่งส่งจดหมายและแคตตาล็อกสินค้าไปถึงลูกค้านับพัน ฉบบ มีผลตอบกลับมาน้อยมาก เมื่อส่งจดหมายและแคตตาล็อกชุดใหม่ ก็ยังส่งให้กบรายชื่อลูกค้าชุดเดิมนั่นเองซึ่งเป็นกลุ่มรายชื่อที่ใชไม่ได้แล้ว แว่นกันแดด
พนักงานขายที่สุ่มเสี่ยงไปหาลูกค้าถึงที่ทำงานโดยไม่นัดหมาย ไว้ก่อน ด้วยวิธีนี้จะไม่เจอลูกค้า ทำให้สูญเสียค่ารถ เสียเวลาเปล่า หรือถ้าเจออาจจะโดนตำหนิกลับมาว่าทำไมไม่นัดล่วงหน้า แทนที่จะ ได้ลูกค้ากลับเสียลูกค้าไปอีก
ในงานแต่ละตัวงาน มีค่าใช้จ่าย มีการลงความคิด ลงแรง

แว่นกันแดด

Advertisements

“ไม่มีลูกค้า ก็ไม่มีธุรกิจ”

“ไม่มีลูกค้า ก็ไม่มีธุรกิจ” เป็นถ้อยคำที่เคยได้ยินได้ฟังกัน
นะครับ
ความสำคัญของลูกคาอยู่ที่ทำให้ธุรกิจคงอยู่ได้และขยายตัวต่อ
ไปได้
มีธุรกิจบางแห่งที่ปล่อยให้ลูกค้าหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย ปัญหาทำไมถึงเสียลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แว่นกันแดด
มีการสำรวจวิจัยในต่างประเทศครับ ของสมาคมโรงงานแห่ง แคนาดา ได้พบว่าในร้อยคนนั้น หนึ่งคนที่เสียไปนั้นเพราะลูกค้า เสียชีวิต อีก ๓ คนเสียเพราะพนักงานขายลาออกจากบริษ้ท อีก ๕ คน ไม่ซื้อสินค้า เพราะต้องการจะเปลี่ยนไปซื้อจากญาติหรือเพื่อนฝูง สำหรับ ๙ ใน ๑๐๐ คน ไม่ซื้อเพราะพบว่าตนเองสามารถหาซื้อสินค้า ชนิดเดียวกันจากที่อื่นได้ราคาถูกกว่า ส่วน ๑๔ คน เลิกซื้อเพราะบริษัท ไม่จัดการในสิ่งที่พวกเขาร้องเรียนมาให้เป็นผล
และส่วนข้างมากที่สุดคือ ๖๘ ใน ๑๐๐ คน เลิกซื้อสินค้าด้วย เหตุที่ลูกจ้างของบริษัทไม่เอาใจใส่สนใจและไม่เหลียวแลลูกค้าเอา เสียเลย แว่นตากันแดด
นี่คือการสำรวจของประเทศแคนาดาเขา
ผมยังไม่เคยพบตัวเลขการสำรวจเรื่องนี้ในเมืองไทย
แต่ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ทางธุรกิจอยู่บาง ต้องบอกว่า
หัวหน้างานคนหนงจะจัดอบรมลูกนัองในวันเสาร์อาทิตย์ ได้ ขออนุมติค่าใช้จ่ายจากผู้จัดการเอาเมื่อวันศุกร์ตอนม่ายแก่ๆ และได้ เร่งร้อนให้ผู้จัดการอนุมติเงินให้1ด้ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถจะทำเรื่องเบิกได้ ก่อนหน้านั้นถึงสองสัปดาห์ แว่นตา
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ได้ซื้อของจากผู้ขายเจัาประจำมาเจ้าเดียว ตลอดเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา โดยไม่สนใจว่ายังมีผู้ขายอื่นๆ ที่สามารถ ซื้อขายกันด้วยราคาที่ตํ่ากว่าเจ้าประจำนั้นเอง
ผู้แทนขายยาที่ออกต่างจังหวัด เมื่อไปถึงจังหวัดนั้นแทนที่จะ ไปพบกับเจ้าของร้านขายยาซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักแค่เดิน ๓ นาที ถึง ก็ใชวิธีโทรดัพท็ไปทักทาย แลวก็กลับมารายงานผู้จัดการขายว่าได้ ไปเยี่ยมลูกค้ารายนั้นแล้ว ผู้แทนขายบางคนไม่ยอมแม้แต่จะโทรค้พท์ ไปหาทั้งๆที่ไปถึงตัวจังหวัดนั้นแล้ว แต่ได้ผ่านเลยไปที่อื่นเลย กลับมา รายงานก็ใชวิธียกเมฆเอา
พนักงานพิมพ์ดีดพิมพ์ผิดหลายคำในหน้านั้น แทนที่จะพิมพ์ ใหม่ให้สวยงาม ก็ใชวิธีลบด้วยนั้ายาลบคำผิดจนเปรอะไปหมดทั้งหน้า
นี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่า “สะดวกได้สบายดี”ใครที่ร้บผิดชอบ ดูแลคนประเภทนี้ก็ด้องออกแรงมากกว่าปกติหน่อยครับ เมื่อนิสัยขี้เกียจ เข้าครอบงำในร่างของเขาแล้ว อะไรๆ เขาก็พอใจจะออกแรงให้น้อย เหนื่อยน้อยๆ เพื่อว่าเขาจะได้มีเวลาว่างมากๆ หารูไม่ว่าวิธีเช่นนั้น

แว่นตากันแดด